Yhteystiedot ja tietosuojaseloste

Helka Linna, puheenjohtaja, puh.  040 848 7272
Anne Tuominen, jäsenvastaava, puh.  044 012 0563

sähköposti: hallitus.paraseura@gmail.com

 

Tietosuojaseloste

Tämä on Vaasan Parapsykologinen Seura ry:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen GDPR (General Data Protection Regulation) 2018 mukainen asiakirja. Laadittu 4.1.2022.

  1. Rekisterin tiedot ja pitäjä

Rekisterin nimi: Vaasan Parapsykologinen Seura ry:n jäsenrekisteri

Rekisterin pitäjä: Vaasan Parapsykologinen Seura ry. Postiosoite: c/o Tuominen, Tiilitehtaankatu 33 A 2, 65100 Vaasa, Y-tunnus: 1600482-3

  1. Yhteyshenkilö ja tietojen käsittelijät

Yhteyshenkilö: Helka Linna, puheenjohtaja

Muut tietojen käsittelijät: Anne Tuominen, jäsenrekisterivastaava

  1. Rekisterin tietolähteet, tietosisältö ja käsittelyn tarkoitus

Tiedot rekisteriin saadaan jäsen- tai kannatusmaksun maksamisen yhteydessä, jolloin jäsen hyväksyy tietojensa rekisteröinnin. Kunniajäseniltä rekisteritiedot kysytään erikseen.

Rekisteriin kerätään jäsenmaksun maksaneista, kannatusjäsenistä ja kunniajäsenistä yhdistyslain vaatimat tiedot eli nimi ja kotipaikka sekä lisäksi postiosoite. Lisäksi sähköpostiosoite henkilöiltä, jotka sen ovat ilmoittaneet.

Rekisterissä oleville lähetään joko sähköpostitse tai kirjepostina yhdistyksen jäsen- ja muita tiedotteita sekä pidetään tarvittaessa yhteyttä yhdistyksen toimintaan liittyvissä muissa asioissa.

  1. Rekisterin suojaus, luovutus ja tietojen säilytysaika

Rekisterivastaava on suojannut sähköisen rekisterin salasanalla ja luovuttaa tietoja siitä vain kohdassa 2 mainituille henkilöille. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Jäsenmaksun maksamatta jättäneiden henkilöiden tiedot säilytetään rekisterissä puoli vuotta jäsenmaksun eräpäivän jälkeen.

  1. Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteriin merkitty voi milloin tahansa vaatia nähtäväkseen itsestään rekisteriin merkityt tiedot sekä vaatia korjaamaan mahdollinen virheellinen tieto tai poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä.

Jäsenvastaavalle osoitetut tarkastus-, korjaus- ja rekisteristäpoistopyynnöt tulee lähettää sähköpostilla hallitus.paraseura@gmail.com tai puhelimitse jäsenvastaavalle.