Henkisyyden herääminen

Kun yksilö alkaa herätä henkisesti, hän pyrkii yhä enemmän etsimään vastauksia mm. kysymyksiin:
• Kuka minä olen?
• Mihin olen matkalla?
• Mikä on elämän tarkoitus?
• Miten elämä jatkuu kehon toimintojen lakattua?
• Onko elämää muualla kuin Maapallolla?
• Mitä voisin tehdä oman elämäni hyväksi?
• Mitä minä voisin tehdä, että maailma olisi nykyistä parempi ja turvallisempi paikka

Aura-tranformaatio esittelypöytä Ihmeellinen lauantai – tilaisuudessa Setlementti keskuksessa.

Aura-transformaatio esittelypöytä Ihmeellinen lauantai – tilaisuudessa Setlementti keskuksessa.

Erilaiset niin sanotut yliluonnolliset kokemukset voivat aiheuttaa pelkoa tai toisaalta ne voivat herättää mielenkiinnon.
Todellisuudessa ei ole mitään yliluonnollista, koska kaikki tapahtumat noudattavat voimassa olevia luonnonlakeja. Ihmiset eivät kuitenkaan tunne kaikkia luonnonlakeja.
Yksi luonnonlaki koskee yhteyttä aineellisen ja henkisen maailman välillä. Yhdistys järjestää myös erilaisia mediaalisia tilaisuuksia, joissa on paikalla henkilö, jonka henkiset kanavat ovat toiminnassa. Hänen tehtävänään on välittää tietoa henkimaailmasta joko vastaanottavan henkilön omaisilta, tuttavailta tai omalta henkioppaalta.
Näihin tilaisuuksiin osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Niihin osallistuminen antaa yleensä varmuuden elämän jatkumisesta, poistaa kuolemanpelon ja niissä saa kokea hyvän henkimaailman aidon ja pyyteettömän rakkauden meitä ihmisiä kohtaan.
Toiselle elämäntasolle siirtyneillä omaisilla on suuri halu saada ilmaista itseään täällä vielä elämäänsä jatkaville omaisilleen. Tässä asiassa saadut omakohtaiset kokemukset ovat asioita, joita kukaan sivullinen ei voi ottaa pois tai muuksi muuttaa.

Sisko-Liisa Tuurinmäen meediotilaisuus Cantare-talolla. Kuva ja copyright: Matti Hietala

Sisko-Liisa Tuurinmäen meediotilaisuus Cantare-talolla. Kuva ja copyright: Matti Hietala

Ihmisen suurin lahja on vapaus

Yhdistyksen tilaisuuksiin osallistuminen ei edellytä mitään tiettyä elämänkatsomusta, vaan jokainen saa omaksua itselleen niitä näkemyksiä, jotka tuntuvat itsestä sopivilta. Näistä tiedonjyväsistä muodostuu jokaisen henkilökohtainen totuus, joka saattaa tietomäärän lisääntyessä ajan mittaan muuttua omaa tahtiaan.
Ihmisillä on monenlaisia pelkoja. Suuri osa peloista johtuu tiedon puutteesta tai virheellisestä tiedosta. Mitä enemmän hankkii ja saa tietoa sitä helpompi on vapautua peloista.