Hallitus

Puheenjohtaja ja 5 hallituksen jäsentä ja 2 varajäsentä.